Lektørudtalelse

Forfatter: Carsten Güllich-Nørby

Kort om bogen

"Læser du denne bog som e-bog på en Kindle læser den også dig". Sådan provokerer forfatteren i forordet til sin filosofiske debatbog om bagsiden af den digitale revolution, hvor ikke mindst overvågningen af data har uhyggelige perspektiver. For dig som følget debatten om den digitale fremtid

Beskrivelse

Debatbog om digitale muligheder som også indebærer risici for overvågning af og indsamling af data. Forfatteren forklarer, hvordan teknologien "baner vejen for nye styringsformer og en datadrevet form for kontrol, som har potentiale til at blive så effektiv, at det kan true den frie vilje, spontanitet og menneskets menneskelighed - som har potentiale til at udvikle sig til en ny form for totalitarisme: digital totalitarisme". Bogen er i 7 afsnit med overskrifter som fx: "Omdømme til salg i USA", "Det digitale dossiersamfund", "Personaliseret tvang" og "Danmark som forgangsland". I sidstnævnte afsnit skriver forfatteren: "Der hvor vi bør gå forrest, er i udformningen af digitale grundrettigheder, som kan bibeholde de demokratiske idealer og praksisser i fremtiden". Mads Vestergaard er filosof og ph.d.-studerende. Han har sammen med Vincent F. Hendricks skrevet Fake news

Vurdering

Vigtig og godt argumenterede debatbog om, hvordan vi kan forhåbentlig kan dæmme op for digital totalitarisme

Andre bøger om samme emne

Om de digitale trusler og overvågning af data fx også Danmark disruptet