Lektørudtalelse

Forfatter: Ellen Lind Jensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Debatbog, der rejser en række spørgsmål omkring, hvad vi mener, når vi taler om multikulturalisme. Bogen er et vægtigt bidrag til samfundsdebatten og vil have interesse for andre deltagere i debatten herunder journalister og politikere. Den vil desuden kunne bruges i undervisnings- og opgavesammenhæng på højere uddannelser

Beskrivelse

Ud fra konkrete eksempler fra det multikulturelle Malaysia og den hjemlige debat om Muhammed-tegninger og ytringsfrihed undersøger forfatterne, om det højaktuelle begreb multikulturalisme er foreneligt med demokratiets grundlæggende principper. Bogen kortlægger mulitikulturalismens rødder i antropologi, filosofi og politik og viser, hvordan kontroversen om multikulturalisme har ændret de politiske fronter og spørger, om de traditionelle frontlinjer mellen højre- og venstrefløjen er reelle. Som appendiks rummer bogen en kronologisk dato-for-dato-fremstilling af religiøst pres mod ytringsfriheden siden 1969 med små og store begivenheder herunder selvfølgelig også Muhammed-konflikten. Mens Jens Martin Eriksen er kendt som skønlitterær forfatter er Frederik Stjernfeldt professor i semiotik ved Århus Universitet

Sammenligning

Bogen har sin egen vinkel på emnet, der diskuteres ivrigt i samfundet i disse år

Samlet konklusion

Aktuel debatbog, der diskuterer begrebet multikulturalisme ud fra malaysiske og danske eksempler med en opfordring til såvel højre- som venstrefløj om at gøre op med deres tendens til at spærre folk inde i deres kultur. Bogen er en sværvægter for viderekomne

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2008