Lektørudtalelse

Forfatter: Erik Nicolaisen Høy

I 1999 udgav forfatteren en "roadtrip"-bog om en rejse gennem USA fra øst til vest, Amerika maxima. Denne gang rejser han den modsatte vej for at give indtryk fra USA. Bogen er inddelt i 6 forskellige karakteristiske områder af USA, såsom fx "det nye vesten", præriestaterne, det virkeligt vilde vesten og New York. Det handler dels om særpræget ved staterne, dels legendariske stednavne som Las Vegas, Grand Canyon og Texas. Bogen tager de kendte og ukendte myter om områderne op, og forsøger at finde ud af om der er noget om dem. Samtidig får læserne forfatterens opfattelse af, hvordan det er i dag. Derfor indeholder bogen både historiske kik tilbage, beskrivelser af nutidens samfund og hvilken tankegang, der præger områderne. Der er spredte faktuelle oplysninger om befolkningstrend (til- og fraflytning), persontyper, de enorme forskelle mellem bl.a. rige og fattige og den afvekslende natur. Herunder kendte temaer som indianere, industri, byudvikling, latinoer, kriminalitet og multikulturel identitet. Stilen veksler mellem beskrivelser, interviews, personlige oplevelser og tanker. Den er bredt forståelig for de USA-interesserede læsere. Forfatteren har været journalist på en række aviser. Han har i mange år været Weekendavisens korrespondent i New York