Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

USA's indflydelse ikke mindst i den vestlige verden viser sig både økonomisk, politisk og kulturelt. Derfor angår udviklingen i dette store land os alle. Lasse Budtz, som også er kendt som en indsigtsfuld udenrigspolitisk iagttager, tager i denne bog levende og engageret temperaturen på USA, hvor landet står overfor en ny dramatisk valgkamp. USA er paradoksernes land, hvor nogle er meget rige og mange andre meget fattige. Samfundet er multikulturelt, rummer mange religiøse samfund, og den amerikanske drøm er stadig ledetråden i mange politiske udmeldinger. Lasse Budtz citerer flittigt fra ekspertudsagn, nyhedsmedier og bøger og benytter sig af mange tal til at beskrive forskellige sider af især de indenrigspolitiske forhold i bred forstand. De mange faktaoplysninger kan virke lidt overvældende. Bogen er nutidig og rummer portrætter af flere af de republikanske kandidater i den forestående valgkamp, som den kan fungere som orientering i forhold til. Endvidere generelt et værdifuldt hjælpemiddel til at blive lidt klogere på landet