Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Minka Jensen

Kort om bogen

Forfatteren kortlægger strukturelle sammenhænge mellem landbruget under kapitalismen og den eksisterende klimakrise. For klimapolitisk interesserede

Beskrivelse

Gennem fem kapitler fremlægger forfatteren, Eskil Halberg, hvad han mener er årsagerne til klimakrisen, og hvad han mener er vejen til løsningerne. Vi må ændre på den eksisterende kapitalistiske struktur, gennem det Halberg kalder for "kommunisering". Her fremfører han en kobling imellem den fortsatte industrialisering af landbrug og fødevareproduktion, og den menneskelige rolle som passiviseret individ i en kollektiv sammenhæng. Halberg opstiller det selvopholdende paradoks, at vi på den ene side er dybt afhængig af vores fødevareproduktion og dens distribution, men samtidig ødelægger det vores livsbetingelser. Det er sjette bog i forlaget Nemos "Tumultiserien"

Vurdering

Interessant indspark i debatten omkring klimakrise og klimaudfordringer. Den strukturelle kritik giver den forholdsvis kortfattede udgivelse stor teoretisk dybde. Den relativt korte debatbogform gør emnet mere tilgængeligt, men det kan dog stadig fremstå komplekst. Analyserne af strukturerne fremstår mere konkrete, end når løsningerne beskrives

Andre bøger om samme emne

 Intet bliver som før og Økosocialisme - fra systemkritik til alternativ er andre eksempler på bøger om kapitalisme og klima