Gebyrer og erstatninger

Afleverer du for sent, skal du betale gebyr efter de gældende regler

Gebyr

Hvis du ikke afleverer eller fornyer til tiden, pålægges du gebyr. Du skal betale gebyret indenfor 14 dage.

Du skal altid betale dit gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke modtager en påmindelse eller hjemkaldelse.

Husk at gemme både din udlåns- og afleveringskvittering. På udlånskvitteringen kan du se afleveringsfristen. Afleveringskvitteringen er dit bevis på, at du har afleveret materialet. Du har mulighed for at sende både udlåns- og afleveringskvitteringen til din mail. Dette kan du gøre, når du benytter selvbetjeningsautomaterne.

Forny eller aflever dine lån inden afleveringsfristen udløber, så undgår du gebyrer.

Gebyrtakster for overskridelse af lånetiden

  1-7 dage 8-14 dage 15-30 dage 31 dage og derover
Børn under 14 år 10 kr. 30 kr. 55 kr. 120 kr.
Unge og voksne fra 14 år 20 kr. 60 kr. 120 kr. 230 kr.

Du kan betale gebyrer og erstatninger online.

Du kan også betale dine gebyrer via mobilepay i Bibliotekets app. Læs mere her

For sen aflevering

Bibliotekets udlånsmaterialer har forskellige udlånsperioder, henholdsvis 3, 7, 14 eller 28 dage. Når du låner flere materialer på biblioteket, kan de således have forskellige afleveringsfrister,  hvilket vil fremgå af din udlånskvittering. 

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængig af antallet af lånte materialer. Dine lån vil udløse flere gebyrer ved for sen aflevering, hvis:

  • Dine lån har forskellige afleveringsfrister
  • Dine materialer ikke er lånt samtidig
  • Du afleverer materialer med samme udlånsdato og afleveringsfrist på forskellige datoer

Hvis du ikke afleverer materialet inden for afleveringsfristen, betragter vi materialet som bortkommet og sender en saldoopgørelse  med gebyr og erstatningskrav til din e-Boks. Erstatningskravet bortfalder, hvis du afleverer materialet. Du skal stadig betale eventuelle gebyrer.  

Erstatninger
Hvis du beskadiger materialet eller dit lånte materiale bortkommer, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris inklusiv moms. Hvis den faktiske indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket standardtakster.

Hvis du finder et materiale, som du har erstattet, refunderer vi erstatningsbeløbet inden for 6 måneder fra betalingsdato. Du skal aflevere materialet til personalet, samtidig med at du viser din betalingskvittering. 

Informationsbeskeder fra Randers Bibliotek

Beskedform Sådan får du besked Hvornår får du besked
Reserveringsmeddelelse SMS eller mail Når materialet er klar til dig
Påmindelse SMS eller mail 3 dage før afleveringsfristen
Hjemkaldelse SMS, mail eller brev (Breve sendes kun til dem der ikke har SMS eller mail) 8 dage efter afleveringsfristen er overskredet
Saldoopgørelse E-Boks eller brev (Breve sendes kun til dem der er fritaget for e-Boks)

Ved et samlet gebyr på minimum 30 kr 

Ved overskridelse af afleveringfristen med 31 dage

Vær opmærksom på, at fra du er fyldt 15 år, er du tilmeldt e-Boks, og modtager post fra det offentlige her.

Inddrivelse af ubetalt gæld

Du har ikke mulighed for at lave afdragsordninger med Randers Bibliotek. 

Hvis du ikke betaler dit skyldige beløb til Randers Bibliotek indenfor den tidsfrist, som fremgår af din tilsendte saldoopgørelse, overdrager vi din ubetalte gæld til inddrivelse via Randers Kommune/SKAT. Dette vil medføre yderligere gebyrer for dig i henhold til dansk lovgivning. 

Når først din gæld er overdraget til Randers Kommune, kan du ikke betale gælden ved Randers Bibliotek. Du skal enten betale gælden på Betalingskontoret eller ved at logge på www.borger.dk med dit NemID.  

 

 

Obs!

Stop for lån
Du kan ikke låne, hvis du skylder 200 kr. eller mere.

Alder og takster
Du betaler voksentakst, fra du fylder 14 år.

Tilmeld dig mail eller SMS

Hvis du ikke allerede får besked på mail eller SMS, kan du tilmelde dig servicen under "Min konto". Se her hvordan.