Reformationen
REformationen

Luther og reformationsjubilæet markeres i Randers

29.09.17
I år er det 500 år siden Luther reformerede den kristne kirke. Det fik stor betydning for det Danmark vi kender i dag. Bliv klogere på reformationen og vær med til at markere jubilæet i Randers.

Hvem var Luther og hvad har reformationen med mig at gøre?

Mange mennesker har måske i dag svært ved, at relatere reformationsåret til noget der har betydning for egen hverdag. Vi er så vante til vores samfundsstrukturer, vores tro og kirkens rolle og betydning i samfundet i dag.  Flertallet af den danske befolkning er medlemmer af Folkekirken og dermed også en del af et luthersk trossamfund. At Folkekirken står så stærkt, har faktisk historiske rødder tilbage til reformationen.

Med Reformationen blev kirken adskilt i romersk-katolsk og protestantiske kirkesamfund, og det betød, at vi fik en anderledes tro og et nyt syn på kirke og samfund. Den danske kirke overgik fra katolicismen til protestantismen, og kongemagten overtog f.eks. bispegodserne og deres store jordbesiddelser.

Luther

Reformationen fik stor betydning for det danske samfund

I 1500-tallet gennemsyrede religion hele datidens forestillingsverden, og reformationen fik derfor vidtrækkende konsekvenser indenfor en masse områder: Statsdannelse og politik, sociale forhold og samfundstænkning, for opfattelsen af individet, for opdragelse og uddannelse, for forholdet mellem mænd og kvinder og for brugen af billeder og musik.

Reformationen har derfor sat sig mange spor helt frem til i dag. Reformationen har en betydning for det moderne menneske.

Luthers  95 teser

Hovedbudskabet i Martin Luthers 95 teser, som han hamrede op på kirkedøren i Wittenberg, var kritikken om afladstanken.

Aflad betød at mennesket, ved at gøre gode gerninger eller ved købe afladsbrev, kunne forkorte sin egen eller afdøde familiemedlemmers tid i skærsilden.  Hos Luther, og i den evangelisk-lutherske kristendom, kan mennesket kun opnå frelse gennem troen, og netop fordi Jesus ved sin død på korset, har taget alles skyld på sig, er alle frelst ved at tro på dette.

Læs mere om Luthers øvrige teser herLuther og Reformationen i Randers

I Randers betød reformationen, at midtbyen ændrede sig markant. Gejstlige bygninger som Gråbrødre Kloster og Hellingåndsklostret forsvandt og nye opstod. Nye torve og pladser kom  også til.

De gader vi går på i dag i midtbyen har sandsynligvis ændret sig efter reformationstiden. Meget har ændret sig i Randers efter reformationen. Læs med og bliv klogere på Reformationen her på siden eller kom og deltag i nogle af de mange foredrag og kulturelle begivenheder, der finder sted i byen dette efterår.