Karnov online

27.10.20
Har du brug for at blive opdateret på Danmarks love eller for at finde konkrete domsafgørelser, er det nu blevet lidt lettere på Randers Bibliotek.

Du har nu mulighed for at søge i indholdet på Karnov Lovsamling og UfR - Ugeskrift for Retsvæsen fra pc’erne på Randers Bibliotek. Password til basen fås hos personalet.

Karnovs Lovsamling indeholder alle væsentlige danske love. Lovene er kommenteret med fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger.

Ugeskrift for Retsvæsen indeholder alle de væsentligste højesteretsafgørelser samt principielle domme og kendelser fra Sø- og Handelsretten og landsretterne

Vi stiller baserne til rådighed for alle bibliotekets brugere, men husk vi ikke vejleder i konkrete juridiske spørgsmål, her henvises til Retshjælpen

Vidste du f.eks at:

 • Den 16. februar 1867 udkom Ugeskrift for Retsvæsen første gang
   
 • Karnovs Lovsamling begyndte i slutningen af 1920’erne under titlen "Hvermands Lovbog"
   
 • Hver lov indledes med en såkaldt stjernenote, hvor lovens historik og relevante kilder ridses op
   
 • love og administrative forskrifter opdateres løbende
   
 • du kan søge på en lov uden at kende lovens nummer, skriv for eksempel Epidemiloven i søgeboksen
   
 • du har mulighed for at printe eller downloade og gemme indhold til personligt brug
   
 • Karnov Lovsamling og UfR anvendes som arbejdsredskab af jurister, advokater og sagsbehandlere