Danmark befriet
Danmark befriet

Danmark besat og Danmark befriet

04.05.20
9. april 1940 blev Danmark besat og 5 maj 1945 var Danmark atter frit. I dag markeres Danmarks Befrielse landet rundt og vi tænker tilbage og mindes heltene der betalte den højeste pris.

"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig". 4 maj. 1945 lød det glade budskab. Danmark var atter frit.

Besættelsesperioden er blevet kaldt "de fem lange år", og på mange måder var der langt fra 1940 til 1945. 

Stærk nationalitetsfølelse spirer frem:

Usikkerhed og frygt – men efterhånden også håb og trods – spillede en central rolle for, hvordan danskerne reagerede i forhold til besættelsesmagten. Mørklægningsgardiner, udgangsforbud, natlige overflyvninger og beskyttelsesrum. Det var en mørk periode, med utryghed og lurende farer, men også en periode der fik de store følelser frem og hvor nationalitetsfølelsen blev ekstra stærk. 

Lokale modstandsfolk betalte den højeste pris:

Modstandsfolk landet rundt stod sammen og kæmpede for Kongerige og fædreland.  Man gjorde hvad man kunne for at sabotere tyskernes overmagt. De allierede nedkastede våben, sprængstof og andet materiel til brug  i modkampen og den lokale Flemming Juncker og Hvidstengruppen fik stor betydning i dette våbenmodtagerarbejde.

I juni 1944 blev otte folk fra Hvidsten-gruppen henrettet for modstandsarbejdet og det satte gang i en voldsom modstand landet over. Henrettelserne trækker stadig tråde til nutiden, og vi mindes fortsat heltene ved årlige kransenedlæggelser, ved film- og bogudgivelser og ved mange eftertænksomme og vemodige men taknemmelige tanker.

"Kæmp for alt hvad du har kært, dø om så det gælder":

Interessen for krigen og modstandsarbejdet er stor og vedholdende. Mennesker fascineres og imponeres til stadighed over de mennesker der stod bag heltegerningerne. Det er ufatteligt stort når et menneske betaler den højeste pris i kampen for fædrelandet.

I 2014 blev 70-året for gruppens henrettelse markeret og Per Stig Møller sagde at:"Det er meget vigtigt at huske på, hvad Hvidstengruppen gjorde. Det er 70 året for deres henrettelser,  disse henrettelser var med til at vække danskerne og gøre opmærksom på, hvor voldsom krigen egentlig var".

Danmark atter frit:

I 2020 er det 75 år siden Danmark blev befriet. Årsdagen for befrielsen markeres noget anderledes i år pga. Coronakrisen. Den vil selvfølgelig blive markeret digitalt. Det var, og er, stadig en stor dag som vi ikke må glemme, heller ikke selvom mange af de, der oplevede krigen på tæt hold, ikke lever længere.

Vi må huske ikke at glemme. Det er vigtigt at vi - og kommende generationer - stadig tager ved lære af historien.

Vi tænder et lys i aften, som "befrielses-markering". Danskerne kunne igen ånde frit, rulle mørklægningsgardinerne op og sende lys fra dagligstuerne ud i mørket. Det er en festdag. 

På Randers Bibliotek har vi en lang stribe bøger om 2. verdenskrig. Krigsberetninger og biografier om og af soldater, modstandsfolk og overlevende fra koncentrationslejre. Du finder bøger og film om 2. verdenskrig i ind- og udland og kan komme tæt på krigen, med personlige beretninger om livet under krigen. Se mere inspiration nedenfor.

Tags