Sprogfitness
Sprogfitness

Sprogfitness

30.04.20
Randers træner sprogmusklerne.

Sprogfitness er en tilbagevendende begivenhed med fokus på sprog og leg. Sprogfitness er et tilbud til de ældste børn i børnehaverne, førskolegrupper og 0. klasser. 

Bibliotekernes sprogspor findes alle de lege der er blevet brugt til sprogfitness gennem årene. Der er en udførlig beskrivelse af hvad de enkelte sproglege træner. Alle sproglege er udvilket af pædagogstuderende i Aalborg (UNC) i samarbejde med bibliotekarer fra Aalborg Bibliotekerne. Alle legene har fokus på at udvikle sprogfærdigheder og stimulere de sociale kompetencer hos børn.

Den nationale sprogfitness er altid i maj måned, og i 2021 står 35 frivillige samt bibliotekspersonalet klar til at lege med sprog og krop torsdag d. 7 maj.

Leg med sprog er et effektivt redskab til at give de alleryngste mod på mere - og appetit på at lære. For bibliotekerne er de sproglige fitnesslege derfor noget, vi kan bygge videre på i den daglige kontakt, og de aktiviteter, biblioteket arrangerer for børn. Så selvom den nationale Sprogfitnessdag er en ud af årets 365 dage, vil legene mange steder leve videre hele året rundt.