Fif til begynderlæsning

28.01.20
Find de bedste begynderlæsebøger til dit barn.

Vi får mange spørgsmål om begynderlæsebøger, og det kan virkelig være en jungle at finde rundt i Lix og Let-tal og forskellige farvekoder. Derfor vil vi gerne dele nogle gode råd til jer, som vi håber, I får glæde af. 

Fem-finger reglen

Inden vi går videre til Lix og Let-tal, vil jeg lige præsentere en let metode til at finde ud af om den bog, dit barn har fundet, matcher læseniveauet.

Find en bog

Slå op på en tilfældig side

Få dit barn til at læse højt fra siden

Ræk en finger op for hvert ord, barnet ikke kan læse

0-1 ord = for let

2-3 ord = lige præcis

4 ord = prøv den

5+ ord = for svær

Find rundt i letlæsningsbøgerne på biblioteket

I børnebiblioteket har vi farveinddelt vores letlæsningsbøger, således at en lille gul prik viser, at de er de letteste. Nogle af bøgerne har en stor gul prik. De er lydrette, dvs. har ord, der staves, så hvert bogstav har sin standardlyd og kan høres, når man udtaler ordet. Et ikke-lydret ord kan være ord med stumme bogstaver, ord med dobbeltkonsonanter og ord med korte vokaler, som har en betinget udtale. Hvis de gule er for nemme, så rykker vi over i de blå. Når de er for nemme, så skal I kigge efter de grønne prikker. Slutteligt kommer de røde prikker, der viser, at nu er vi oppe på Lix 16. 

Vores system:

Gul prik: Bøger med et lixtal op til 6:
Blå prik: Bøger med lixtal mellem 6 - 9
Grøn prik: Bøger med lixtal mellem 9 - 12
Rød prik: Bøger med lixtal mellem 12 - 16

Lix, Let - hvad er det?

Her kommer et kort overblik over de forskellige tal, så du bedre kan gennemskue, hvilke bøger du skal vælge til dit barn.

Lixtal og Let-tal er to måder at udregne, hvor svær eller let en tekst er at læse. Tallene står enten forrest eller bagerst i letlæsningsbogen. Nogle forlag bruger Lixtal, mens andre er begyndt at bruge Let-tal. Her på biblioteket fokuserer vi primært på Lix-tal, da vi har erfaring med, at det er det, de fleste skoler bruger. 

Lix (læsbarhedsindeks)

Lix udregnes efter: antal ord, antal hele sætninger og antal lange ord (mere end 6 bogstaver). Jo højere lix-tallet er, desto sværere regnes teksten for at være. En bog med højt Lix-tal vil have med mange ord, lange sætninger og mange lange ord.

Et lavt lix-tal giver dog ingen garanti for, at teksten er letlæselig, da Lixtal ikke tager højde for billeder og hvor mange gange det samme ord bliver gentaget, hvilket kan være en hjælp i læseprocessen.

Let-tal (læseegnethedstal)

Let-tal er bedst anvendelig til de letteste letlæsningsbøger og beregnes efter: antal ord, antal af lange ord, antal ord i den længste sætning, antal sider i bogen og billedstøtte.

Let-tal går fra 5 til 20 og modsat Lix, tager Let-tallet højde for ordets gentagelser. Det vil sige, at et langt ord som f.eks. madkasse der bliver brugt hyppigt i en bog, vil i Lix give et højt tal, selvom børn hurtigt genkender ordet - derfor kan to bøger godt have samme Lix-tal, men forskellige Let-tal.