Billedsamlingen på Det Kgl. Bibliotek er digitaliseret.

Billedsamlingen

Adgang
Fri adgang

Det Kgl. Bibliotek har som nationalbibliotek en vigtig opgave med at indsamle, bevare og formidle centrale dele af den danske kulturarv.

Den fysiske, originale samling er digitaliseret og omfatter indskannede fotografier, grafiske tryk, kortdata og tegninger, og desuden indeholder samlingen kendte værker, der i blandt det store værk Flora Danica over Danmarks fauna.

Bliv introduceret i brugen med videokurset på eKurser.nu: